LÃI SUẤT TRÊN THẾ GIỚI


BẢNG LÃI SUẤT TRÊN THẾ GIỚI

Bảng lãi suất trên thế giới phản ánh lãi suất hiện tại của các nước lớn trên thế giới, được thiết lập bởi mỗi Ngân hàng Trung ương. Giá cả thường phản ánh tình trạng của nền kinh tế đất nước, vì trong kịch bản hoàn hảo, Ngân hàng Trung ương có xu hướng tăng lãi suất khi nền kinh tế tăng trưởng và do đó kích thích lạm phát.


Mặt khác, việc cắt giảm lãi suất là một cách để kích thích nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bảng này bao gồm lãi suất thực tế, thay đổi chính sách gần đây và ngày của các cuộc họp/quyết định sắp tới, đối với các loại tiền tệ chính.

 

Nhà môi giới hàng đầu


Fed

ECB