Nhận dạng doanh nghiệp


Nhận dạng doanh nghiệp

Nguyên tắc thiết kế là điều cần thiết để thúc đẩy chất lượng và tính nhất quán trong tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến tên của FXStreet.
Các tiêu chuẩn Nhận dạng doanh nghiệp của FXStreet được tạo ra như một tài liệu tham khảo để nhân viên, cộng tác viên, khách hàng và đại lý của chúng tôi tham gia vào việc thiết kế và bố cục đồ họa tuân theo.

Tải xuống Logo của chúng tôi

Trước khi tải xuống bất kỳ logo nào của chúng tôi, vui lòng xem Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi:

FXStreet

Nền xanh dương

Logo FXStreet Blue Background

Màn hình, Độ phân giải cao PNG. Tải xuống

In, CMYK PDF được đơn giản hóa. Tải xuống

In, CMYK EPS được đơn giản hóa. Tải xuống

Truyền thông xã hội

Logo Social Media FXStreet Blue Background

Màn hình, Độ phân giải cao PNG. Tải xuống

In, CMYK PDF được đơn giản hóa. Tải xuống

In, CMYK EPS được đơn giản hóa. Tải xuống


Nền trắng

Logo FXStreet White Background

Màn hình, Độ phân giải cao PNG. Tải xuống

In, CMYK PDF được đơn giản hóa. Tải xuống

In, CMYK EPS được đơn giản hóa. Tải xuống

Logo Social Media FXStreet White Background

Màn hình, Độ phân giải cao PNG. Tải xuống

In, CMYK PDF được đơn giản hóa. Tải xuống

In, CMYK EPS được đơn giản hóa. Tải xuống


Nền trong suốt

Logo FXStreet Transparent Background

Màn hình, Độ phân giải cao PNG. Tải xuống

In, CMYK PDF được đơn giản hóa. Tải xuống

In, CMYK EPS được đơn giản hóa. Tải xuống