GIỜ GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG FOREX


Tính thanh khoản liên tục của thị trường Forex dựa trên thực tế là luôn có một thị trường được mở ở đâu đó trên thế giới. Từ khi khai mạc New Zealand trong phiên châu Á đến hết phiên Mỹ, thị trường hoạt động không đổi từ tối chủ nhật đến tối thứ sáu như được tính theo giờ GMT. Có 3 phiên chính tập hợp phần lớn khối lượng và các phiên đó có liên quan đến các thị trường chứng khoán lớn được mở và đóng cửa: London, New YorkTokyo. Trong một số giờ nhất định, các phiên này chồng chéo: đó là khi thị trường sôi động hơn, cung cấp các cơ hội tốt hơn. Bản đồ này sẽ giúp bạn hình dung những khoảng thời gian đó.

Timeline GMT+0

Nhà môi giới hàng đầu


TIN MỚI NHẤT