Quy tắc đạo đức


Quy tắc đạo đức

Quy tắc đạo đức của chúng tôi là dựa trên Quy tắc đạo đức CMT (Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường). Dưới đây là những điểm chính của quy tắc.

Chuyên nghiệp

Luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn, tính chính trực và óc phán đoán.

Nói sự thật

Không công bố hoặc đưa ra tuyên bố mà bạn biết hoặc có lý do để tin là không chính xác hoặc gây hiểu lầm. Tránh khiến người khác tin rằng các quan điểm về mặt kỹ thuật của bạn về hành vi giá chứng khoán trong tương lai là phản ánh sự biết trước hơn là các ước tính và dự đoán có thể được xem xét lại và thay đổi khi các sự kiện có thể quyết định.

Không bịa chuyện

Không công bố hoặc đưa ra tuyên bố liên quan đến vị thế kỹ thuật của chứng khoán, thị trường hoặc bất kỳ bộ phận hoặc khía cạnh nào trừ khi những tuyên bố đó hợp lý và nhất quán dựa trên bằng chứng sẵn có và kiến thức tích lũy được trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật tài chính.

Tử tế

Không xuất bản hoặc đưa ra tuyên bố làm mất uy tín và miệt thị công việc phân tích của người khác.

Tuân thủ luật pháp

Không tìm kiếm, phổ biến hoặc hành động trên cơ sở thông tin quan trọng, (nội bộ) không công khai, nếu làm như vậy sẽ vi phạm luật và quy định của bất kỳ chính phủ, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quản lý nào liên quan đến việc sử dụng thông tin nội bộ.

Tôn trọng quyền riêng tư

Giữ bí mật kiến thức liên quan đến các vấn đề riêng tư hợp pháp của cả khách hàng trong quá khứ và hiện tại, người sử dụng lao động và khách hàng của người sử dụng lao động.

Đặt khách hàng lên hàng đầu

Khi bạn tư vấn nên mua, bán hoặc nắm giữ một chứng khoán, cơ hội thích hợp để hành động theo tư vấn đó sẽ được trao cho khách hàng, chủ lao động và khách hàng của chủ lao động trước khi hành động thay mặt cho tài khoản của chính chi nhánh hoặc tài khoản của các thành viên gia đình trực tiếp.

Không ăn cắp ý tưởng

Không sao chép hoặc cố ý sử dụng về cơ bản cùng một ngôn ngữ hoặc phân tích có trong các báo cáo, nghiên cứu hoặc bài viết do bất kỳ tác giả nào chuẩn bị trừ khi được tác giả cho phép làm như vậy trước.