MỨC KỸ THUẬT FOREX


Bảng này tóm tắt các MỨC giao dịch quan trọng nhất cho từng nhóm sản phẩm/tiền tệ, sử dụng tất cả các chỉ BÁO cổ điển. Đó là nguồn dữ liệu chúng tôi sử dụng để tạo màn hình đồ họa một tài sản duy nhất được cải thiện mà bạn có được với Chỉ báo hợp lưu kỹ thuật.

Mức hợp lưu kỹ thuật


Bạn có mọi thứ bạn cần trong tầm tay. Chỉ cần quét các mức phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Bạn sẽ có thể tự động điều chỉnh bảng theo sở thích giao dịch của mình, bằng cách thay đổi chỉ báo được sử dụng để tạo các mức giá bằng cách sử dụng các nút ở trên cùng. Bạn cũng có thể điều chỉnh bảng theo nhóm công cụ ưa thích của mình như hàng hóa, chỉ số, v.v. KTL Indicator™ là bảng đa tài sản sẽ hiển thị cho bạn:

NHÀ MÔI GIỚI TỐT NHẤT TRONG KHU VỰC CỦA BẠN