CÁCH FXSTREET NGĂN NGỪA LỪA ĐẢO


Bảo mật của bạn đóng
vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi!

Tại FXStreet, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng chúng tôi không bao giờ yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

LỜI NHẮC 1

Không ai từ FXStreet sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu thanh toán

Nếu bất cứ ai yêu cầu bạn thanh toán, đó có thể là một trò lừa đảo!

LỜI NHẮC 2

Chúng tôi không phải là nhà môi giới hoặc tham gia quản lý tài khoản của bên thứ ba

LỜI NHẮC 3

Vui lòng tránh thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử và báo cáo mọi vấn đề cho đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ:

Liên hệ với chúng tôi

[email protected]

Sự hợp tác của bạn sẽ giúp chúng tôi có những hành động phù hợp!

Giữ an toàn và được bảo vệ!

*FXStreet không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc thanh toán cho bên thứ ba.