ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


Cập nhật lần cuối: 12/04/2023

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng") quản lý việc truy cập và sử dụng các trang web, được lưu trữ dưới tên miền www.fxstreet.com và www.forex.es (các "Trang web") và dưới bất kỳ tên miền phụ hoặc trang web phụ thuộc nào, cũng như nội dung và dịch vụ mà chủ sở hữu Trang web cung cấp cho người dùng ("Người dùng") và thiết lập cùng với Chính sách quyền riêng tư và cookie, liên quan đến việc quản lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, các điều khoản và điều kiện quản lý các Trang web nói trên ("Điều khoản và điều kiện"). 

Theo điều 10 của Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, liên quan đến Dịch vụ xã hội thông tin và thương mại điện tử, dữ liệu nhận dạng sau đây của chủ sở hữu các Trang web nói trên sẽ được cung cấp:

FOREXSTREET, S.L.U. là công ty thương mại có văn phòng đăng ký đặt tại Barcelona, Calle Portaferrissa, số 7, 1º 2ª, với mã số CIF B62498233 và đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại của Barcelona, Quyển 33351, Folio 135, Trang B230633 

Việc truy cập vào các Trang web hoặc việc Người dùng sử dụng các Trang web này về cơ bản ngụ ý, mà không hạn chế, biết và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện. Do đó, Người dùng nên đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này khi muốn truy cập các Trang web nói trên. Nếu Người dùng không chấp nhận các khoản được thiết lập trong các Điều khoản sử dụng này, họ không nên truy cập và/hoặc sử dụng các dịch vụ và/hoặc nội dung cung cấp trên trang web và rời khỏi trang web.

FOREXSTREET, S.L.U. đã tạo ra các trang web như một cách để chia sẻ những tin tức và cập nhật mới nhất từ các chuyên gia quốc tế về thị trường ngoại hối, bao gồm bình luận của chuyên gia, lịch kinh tế và thông tin liên quan đến thị trường này, do đó cung cấp cho Người dùng thông tin cập nhật về các sự kiện tiêu biểu nhất liên quan đến thị trường ngoại hối.

Để sử dụng các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web, điều kiện cần thiết là người dùng phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Do đó, khi chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây, Người dùng tuyên bố rằng họ đủ tuổi theo quy định của pháp luật và có năng lực cần thiết để ký hợp đồng với các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

Liên quan đến những quy định trên, Người dùng, trong mọi trường hợp sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của dữ liệu cung cấp cho FOREXSTREET, S.L.U. thông qua mẫu đăng ký.

2. SỬ DỤNG TRANG WEB

Người dùng đồng ý không sử dụng Trang web cho các hoạt động trái với luật pháp, đạo đức, trật tự công cộng và nói chung, sử dụng theo các điều kiện được nêu trong các Điều khoản sử dụng này. Họ cũng đồng ý không tham gia vào các hoạt động khai thác quảng cáo hoặc thương mại bằng cách gửi tin nhắn giả danh.

Công ty là bên chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với Trang web với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin, không chịu trách nhiệm về nội dung, trái với các điều kiện chung này, người dùng có thể gửi hoặc đăng tải, người dùng tự chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của việc đăng tải.

Công ty có thể ngừng dịch vụ của Trang web mà người dùng đang sử dụng và ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với người dùng nếu phát hiện việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trong Trang web có thể được coi là trái với những gì được thể hiện trong các Điều khoản sử dụng này.

Công ty có toàn quyền quyết định, bất cứ lúc nào, về tính liên tục của các dịch vụ xã hội thông tin mà Công ty cung cấp thông qua Trang web của mình.

Hơn nữa, Người dùng cho rằng Công ty, nếu cần, có thể thông báo cho các cơ quan hành chính hoặc tư pháp về bất kỳ sự kiện nào có thể cấu thành hoạt động bất hợp pháp mà không cần phải thông báo trước cho Người dùng.

3. BẢO VỆ ĐIỀU HƯỚNG TRANG WEB

Khi kết nối Internet, điều thuận tiện là ngoài việc quan tâm đến các khía cạnh cơ bản của bảo vệ máy tính, các biện pháp phòng ngừa sau đây cũng được tính đến:

 • Sử dụng các phiên bản trình duyệt cập nhật.

 • Khi truy cập trong khu vực truy cập bị hạn chế, hãy xác minh rằng quyền truy cập được thực hiện đúng trang và sử dụng các giao thức mã hóa để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin được cung cấp.

 • Duyệt các trang web nổi tiếng.

 • Không chấp nhận việc thực thi các chương trình có quá trình tải xuống diễn ra tự động, nếu bạn không tin các nguồn bắt nguồn quá trình tải xuống của mình.

 • Nếu sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung với bên thứ ba, hãy xác nhận không kích hoạt tùy chọn nhắc nhở mật khẩu tự động.

a) Bảo vệ mật khẩu

Mật khẩu đã cung cấp được bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy người dùng có trách nhiệm sử dụng mật khẩu một cách hiệu quả, tuân thủ nghĩa vụ cẩn trọng trong việc lưu giữ và sử dụng. Về vấn đề này, không nên viết mật khẩu trên giấy hoặc trong tài liệu máy tính. Bạn nên thay đổi mật khẩu định kỳ. Trong trường hợp này, nên chọn mật khẩu khó đoán, ví dụ, tránh trùng với sinh nhật, ngày sinh, số điện thoại, v.v. Vì lý do bảo mật, quyền truy cập vào Dịch vụ của Trang web có thể bị chặn nếu khóa truy cập bị nhập sai vượt số lần quy định.

b) Bảo vệ tránh nhiễm vi-rút

Vi-rút là các chương trình cài đặt trên máy tính, thường bị ẩn khỏi chủ sở hữu, với mục đích gây hại cho thiết bị của người dùng (ví dụ: phá hủy tệp hoặc đĩa, lây lan sang các máy tính khác hoặc gây ra sự cố cho máy tính). Để tránh nhiễm vi-rút có thể xảy ra, nên:

 • Có phần mềm chống vi-rút mới nhất, vì vậy bạn nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để duy trì hoạt động cập nhật tự động.
 • Phân tích các tài liệu nhận được dưới dạng điện tử hoặc từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị di động, bằng phần mềm chống vi-rút.
  Cài đặt các chương trình từ các nguồn an toàn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nên cài đặt hệ thống chống phần mềm gián điệp để ngăn chặn các chương trình phần mềm gián điệp, nổi tiếng với thuật ngữ tiếng Anh spyware. Cũng nên thiết lập hệ thống lọc thư rác để hạn chế gửi email hàng loạt không mong muốn.
 • Nếu bạn nhận được email không mong muốn, bạn nên xác nhận việc gửi với người gửi hoặc xóa thư trực tiếp. Nó được mở ngay cả khi thư đó được gửi đến từ một người gửi mà bạn biết.
 • Không tham gia chuỗi email hoặc chuyển tiếp email bừa bãi.
 • Không chạy các tệp đính kèm trực tiếp; sẽ an toàn hơn nhiều nếu giải nén các tệp trước vào một thư mục trên máy tính.
  Việc có phần mềm chống vi-rút không đảm bảo thiết bị của người dùng được bảo vệ hoàn toàn, với hai lý do chính: vi-rút quá mới để thư viện vi-rút của chương trình phát hiện vi-rút hoặc có "dương tính giả", tức là chương trình có các chuỗi mã lập trình tương tự như vi-rút.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

Toàn bộ Trang web: văn bản, hình ảnh, nhãn hiệu, đồ họa, logo, nút, tệp phần mềm, kết hợp màu sắc, cũng như cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày nội dung của Trang web, được bảo vệ theo luật Quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp và thuộc về FOREXSTREET, S.L.U. với tư cách là tác giả của hoạt động tập thể, nghiêm cấm sao chép, phân phối, truyền thông công khai và chuyển đổi, ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân và riêng tư.

Công ty không đảm bảo rằng nội dung là chính xác hoặc không có lỗi hoặc việc người dùng tự do sử dụng chúng sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba. Việc sử dụng trang web này đúng hoặc không đúng cách cũng như nội dung của trang web là trách nhiệm của người dùng.

Tương tự như vậy, việc sao chép, truyền lại, nhân bản, chuyển giao hoặc phân phối lại, toàn bộ hoặc một phần, thông tin có trên Trang web, bất kể mục đích và phương tiện được sử dụng, đều bị cấm nếu không có sự cho phép trước của Công ty.

5. CÁC LIÊN KẾT

Trang có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang thuộc về bên thứ ba chưa được xem xét cũng như không chịu sự kiểm soát của Công ty. Trong mọi trường hợp, Công ty không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này hoặc về các biện pháp được thực hiện liên quan đến quyền riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Bạn nên đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web này.

Nếu bạn quan tâm đến việc kích hoạt một liên kết đến bất kỳ trang nào của Công ty, bạn phải liên lạc với trang đó, nhận được sự đồng ý rõ ràng trước khi tạo liên kết. Công ty có quyền phản đối việc kích hoạt các liên kết đến trang web của mình.

6. CÔNG NỢ

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với:

Chất lượng dịch vụ, tốc độ truy cập, hoạt động phù hợp, tính khả dụng và tính liên tục đối với hoạt động của Trang.

Bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra đối với thiết bị của người dùng khi sử dụng Trang.
Các trường hợp trong đó bên thứ ba, vi phạm các biện pháp bảo mật đã thiết lập, truy cập tin nhắn hoặc sử dụng các biện pháp đó để gửi vi-rút máy tính.

Tất cả các lỗi và khiếm khuyết trong nội dung được truyền tải, phổ biến, lưu trữ hoặc cung cấp.

Tính hợp pháp, độ tin cậy và tính hữu ích của nội dung mà người dùng truyền tải thông qua việc sử dụng trang hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang, cũng như tính trung thực hoặc chính xác của thông tin đó. Công ty không kiểm soát việc sử dụng Trang của người dùng, cũng như không đảm bảo rằng họ làm như vậy theo các quy định của Thông báo pháp lý này.

Việc cập nhật nội dung được cung cấp trong các phần tin tức.

Theo cách minh họa và không giới hạn, người dùng phải chịu trách nhiệm:

 • Nội dung do họ nhập vào, đặc biệt là dữ liệu và thông tin được nhập và gửi đến Công ty thông qua Trang web.
 • Thực hiện bất kỳ loại hành động bất hợp pháp nào, tổn hại đến các quyền, có hại và/hoặc bất lợi.
 • Lưu giữ tên người dùng và mật khẩu của họ, không thông báo cho bên thứ ba, để tránh mạo danh danh tính hoặc cung cấp dữ liệu sai hoặc không chính xác.

7. PHẠM VI QUYỀN HẠN

Đối với bất kỳ loại tranh cãi nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp hoặc nội dung của Trang web, các bên, bằng cách chấp nhận các điều khoản được thiết lập trong các Điều khoản sử dụng này, sẽ đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền và Toà án của Barcelona.

8. SẢN PHẨM PREMIUM

Xin lưu ý rằng các Điều khoản và điều kiện được nêu ở đây chỉ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn đã mua sản phẩm Premium của chúng tôi, vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện dành cho sản phẩm Premium tại https://www.fxstreet.com/info/premium-terms-and-conditions. Các điều khoản và điều kiện này bao gồm thông tin bổ sung về các tính năng và lợi ích của sản phẩm Premium của chúng tôi, cũng như bất kỳ yêu cầu hoặc giới hạn cụ thể nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm đó. Khi mua sản phẩm Premium, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này ngoài những điều khoản và điều kiện được nêu ở đây cho các sản phẩm và dịch vụ cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về sản phẩm Premium của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 


ĐIỀU KHOẢN VỀ NGÔN NGỮ ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện đã được soạn thảo bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt và cả hai phiên bản đều được coi là chính thức. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai phiên bản, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng nhằm mục đích giải thích các điều khoản và điều kiện.

 

1. ĐỊNH NGHĨA COOKIE

Cookie là các tệp văn bản đơn giản được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng.
Họ đã mở rộng việc sử dụng các trang web để cung cấp trải nghiệm duyệt web tốt hơn cho người dùng và nhận thông tin lưu lượng truy cập. Cookie không có khả năng lây nhiễm vi-rút hoặc cài đặt phần mềm độc hại vào máy tính. Cookie cho phép máy chủ hướng dẫn các trang được cá nhân hóa cho người dùng, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin đăng nhập của họ và tránh phải nhập thông tin đăng nhập mỗi khi truy cập một trang.

Có nhiều loại cookie khác nhau cho từng chức năng khác nhau. Không có cookie nào chứa thông tin nhận dạng cá nhân và hoàn toàn ẩn danh nên trang web không có cách nào biết được dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua cookie. Người dùng có thể chọn không cho phép lưu trữ cookie.

Các loại cookie gồm:

 • Cookie quan trọng: Một số cookie thực sự cần thiết cho việc duyệt các trang web. Nếu không có các cookie này, một số phần của trang web có thể hoạt động không chính xác. Những cookie này không lưu trữ thông tin về hoạt động của người dùng.
 • Cookie không quan trọng: Những cookie này không cần thiết cho việc điều hướng chính xác, nhưng giúp việc điều hướng và thu thập thông tin hoạt động của người dùng trở nên đơn giản và hiệu quả.
 • Cookie chức năng: Những cookie này được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của người dùng trên trang web của chúng tôi, do đó đạt được điều hướng tối ưu. Những cookie này lưu trữ thông tin về các lựa chọn của người dùng và cho phép cá nhân hóa trang web theo nhu cầu của từng người. Những cookie này cũng ngăn người dùng phải nhập lại thông tin hoặc bắt đầu phiên mỗi khi vào trang web của chúng tôi.
 • Cookie hiệu suất: Những cookie này được sử dụng để giám sát việc sử dụng chung trang web của chúng tôi. Với mục đích này, FXSTREET sử dụng Google Analytics từ Google Inc., ghi lại số lượt xem trang, lượt truy cập và người dùng duy nhất, trong số các dữ liệu khác. Dữ liệu đã thu thập được sử dụng để phân tích cách biết đến FXSTREET, số lượng người dùng quay lại, trang nào được truy cập nhiều nhất, v.v. Thông tin này được lấy thông qua IP của người dùng, không cho phép bất kỳ nhận dạng cá nhân nào của từng người. Dữ liệu được thu thập giúp FXSTREET hiểu được phần nào và thông tin Forex nào được công chúng quan tâm nhất, do đó có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2. QUẢNG CÁO HÀNH VI

FXSTREET sử dụng cookie để hiểu quảng cáo nào có thể phù hợp hơn với những người dùng khác nhau dựa trên những phần mà mỗi người truy cập cũng như vị trí địa lý của họ. Cookie của một máy chủ quảng cáo đáng tin cậy được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng nhằm hiển thị quảng cáo phù hợp nhất cho từng khách truy cập, cả trên các trang của công ty và trên các trang web của bên thứ ba. Những cookie này không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, hoàn toàn ẩn danh. Nếu không có những cookie này, quảng cáo hiển thị cho từng người dùng có thể không liên quan đến sở thích của họ.

Các loại cookie được công ty sử dụng


COOKIE CỦA BÊN THỨ 3:


Các cookie này do FXSTREET lưu trữ. Chúng được sử dụng để lưu các tùy chọn của người dùng trong các trang thuộc FXSTREET, ví dụ:

 • Xác định dữ liệu đăng ký người dùng loại bỏ việc cần phải nhận dạng mỗi lần truy cập.
 • Xác định quốc gia của người dùng để đề xuất ngôn ngữ cụ thể, với dữ liệu mà bạn có thể quan tâm và xác định mã điện thoại trong trường hợp đăng ký trên Trang web.
 • Xác định sở thích của người dùng và khả năng tương thích kỹ thuật với biểu đồ và báo giá FXSTREET Tránh hiển thị quảng cáo bật lên quá mỗi tuần một lần
 • Cookie không thường xuyên cho các hành động cụ thể, chẳng hạn như các cuộc khảo sát


COOKIE CỦA BÊN THỨ 3:

Các cookie này do các dịch vụ khác nhau được sử dụng trong FXSTREET lưu trữ, ví dụ:

 • Mạng xã hội
 • Dịch vụ phản hồi trên FXSTREET
 • Máy chủ quảng cáo
 • Xác định hoạt động của người dùng ẩn danh
 • Kiểm soát hiệu suất của trang web

3. HẾT HẠN SỬ DỤNG COOKIE

Các cookie khác nhau có ngày hết hạn khác nhau. Một số cookie hết hạn hàng tuần (ví dụ: quảng cáo bật lên), một số cookie lại có tuổi thọ cao hơn (kiểm soát hiệu suất trang web).

Làm cách nào để người dùng có thể kiểm soát hoặc từ chối sử dụng cookie?

Người dùng có thể chọn không lưu trữ cookie trong trình duyệt bất kỳ lúc nào, lưu ý điều này có thể ảnh hưởng đến việc hiển thị chính xác một số công cụ và điều hướng chung. Người dùng có toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ cookie trong trình duyệt của họ. Một số trình duyệt cho phép chặn tất cả hoặc chỉ một số cookie. Các tùy chọn có thể được điều chỉnh trong cài đặt quyền riêng tư của từng trình duyệt: Chrome/Firefox/Internet Explorer/Safari.

Điều gì xảy ra nếu người dùng hủy kích hoạt lưu trữ cookie?

Việc huỷ lưu trữ cookie có thể ảnh hưởng đến điều hướng tối ưu trên trang web của chúng tôi, vì một số tính năng sẽ bị tắt. Người dùng đã đăng ký sẽ phải đăng nhập mỗi khi truy cập và cũng có thể hiển thị lại các quảng cáo bật lên.

4. XÓA COOKIE

Trong trường hợp bạn muốn xóa cookie trên trình duyệt internet, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Trong Chrome:

 • Ở trên cùng bên phải trình duyệt Chrome, nhấp vào biểu tượng Thêm
 • Ở trên cùng, chọn khoảng thời gian. Để xóa mọi thứ, chọn Tất cả thời gian.
 • Bên cạnh "Cookie và dữ liệu trang web khác" và "Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm", chọn các hộp.
 • Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Toàn bộ hướng dẫn cho Chrome

Trong Safari:

 • Tap Cài đặt > Safari > Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.

Việc xóa lịch sử, cookie và dữ liệu duyệt web khỏi Safari sẽ không thay đổi thông tin Tự động điền.

Toàn bộ hướng dẫn cho Safari

Trong Internet Explorer

 • Chọn Công cụ > Internet Options.
 • Nhấp vào tab Chung và sau đó nhấp vào nút Xóa
 • Đảm bảo bỏ chọn Dữ liệu trang web Yêu thích được lưu trữ và chọn cả Tệp Internet tạm thời và Cookie, sau đó nhấp vào Xóa.

Toàn bộ hướng dẫn cho Internet Explorer

Trong Firefox:

Để xóa cookie của trang web:

 • Nhấp vào nút menu và chọn Tùy chọn.
 • Chọn bảng Quyền riêng tư & Bảo mật và chuyển đến phần Cookie và Dữ liệu Trang web.
 • Nhấp vào nút Quản lý dữ liệu. Hộp thoại Quản lý cookie và dữ liệu trang web sẽ xuất hiện.
 • Trong trường Tìm kiếm trang web, nhập tên của trang web có cookie mà bạn muốn xóa. Các mục phù hợp với tìm kiếm của bạn sẽ được hiển thị.
  Để xóa tất cả cookie và dữ liệu lưu trữ cho trang web, nhấp vào Xóa tất cả đã hiển thị.
 • Để xóa các mục đã chọn, chọn một mục và nhấp vào Xóa mục đã chọn.
 • Nhấp vào Lưu thay đổi.
  Trong hộp thoại xác nhận Xóa cookie và dữ liệu trang web đang mở, nhấp vào Xóa.
 • Đóng trang về sở thích.

Toàn bộ hướng dẫn cho Firefox

5. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH COOKIE

Chính sách sử dụng cookie của FXSTREET có thể được cập nhật. FXSTREET khuyên người dùng nên tham khảo chính sách này bất cứ khi nào có thể.

Trong trường hợp FXSTREET quyết định sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này để điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu pháp lý mới, chúng tôi sẽ ngay lập tức phản ánh những thay đổi đó trên trang web với điều kiện là người dùng luôn biết loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi xuất bản thông tin đó trong những trường hợp nào.

6. THƯ RÁC

FXSTREET không dành riêng cho việc gửi thư hàng loạt hoặc "thư rác". Thư rác là việc gửi các email không mong muốn, thường có tính chất thương mại, với số lượng lớn và lặp đi lặp lại, tới những người mà người gửi không có liên hệ trước hoặc những người không muốn nhận những thư này.

Trang web này sử dụng dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) cho những người dùng đã truy cập FXStreet.com trước đó, thông qua việc sử dụng cookie. Những quảng cáo này có thể được hiển thị trên trang Mạng tìm kiếm hoặc trên Mạng hiển thị của Google.

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của người nào đó vào trang web FXSTREET. Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của FXSTREET và Google.

Người dùng có thể đặt tùy chọn về quảng cáo mà Google hiển thị cho họ thông qua trang Tùy chọn quảng cáo của Google hoặc chọn không tham gia vào mạng quảng cáo quan tâm bằng cách thay đổi cài đặt cookie.

7. ĐỊA CHỈ IP

FXSTREET tải lên các địa chỉ IP hoặc vị trí máy tính của bạn trên Internet để tối ưu hóa việc quản lý hệ thống và tránh các sự cố có thể xảy ra. Chúng tôi không sử dụng bản ghi địa chỉ IP để theo dõi phiên hoặc hành vi của bạn trên Trang web này. Địa chỉ IP được sử dụng để thu thập thông tin truy cập chung. Chúng tôi sẽ không bao giờ cố gắng xác định người dùng cá nhân thông qua địa chỉ IP của họ.

8. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web này, không bao gồm bất kỳ trang web bên ngoài nào mà chúng tôi có thể liên kết nội dung với niềm tin rằng chúng có thể được khách hàng truy cập của chúng tôi quan tâm. Ý định của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả các liên kết bên ngoài này đều dẫn đến các trang chất lượng. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng của tất cả các trang web được liên kết hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó.

Trong trường hợp FXSTREET quyết định sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này để điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu pháp lý mới, chúng tôi sẽ ngay lập tức phản ánh những thay đổi đó trên trang web với điều kiện là người dùng luôn biết loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trường hợp chúng tôi công bố chúng.

 

 
THÔNG TIN CƠ BẢN
CÔNG TYFOREXSTREET, S.L.
MỤC ĐÍCH
 1. Cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu
 2. Để có thể gửi bản tin của chúng tôi và thực hiện truyền thông quảng cáo và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, ngay cả bằng phương tiện điện tử.
PHÁP LÝSự chấp thuận của bên quan tâm.
NGƯỜI NHẬNKhông có dữ liệu nào được chuyển cho bên thứ ba ngoại trừ để phục vụ các nghĩa vụ pháp lý.
QUYỀNTruy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu, cũng như các quyền khác, như được giải thích trong Chính sách về Quyền riêng tư sau đây.
 

1. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NH N

Đơn vị kiểm soát xử lý dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp khi truy cập và sử dụng trang web là FOREXSTREET S.L.U., với tư cách là chủ sở hữu, có văn phòng đăng ký đặt tại Portaferrissa Street, No. 7, 1º 2ª, Barcelona, với mã số CIF B62498233 và được đăng ký tại Cơ quan đăng ký thương mại của Barcelona, Quyển 33351, Folio 135, Tờ B230633, số điện thoại 933040495, fax 933040498, sau đây gọi tắt là FXStreet.

FXStreet thông báo cho người dùng trang web của mình thông qua Chính sách quyền riêng tư này về các chính sách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể được thu thập trong quá trình họ điều hướng hoặc ký hợp đồng với các dịch vụ được cung cấp qua cổng thông tin này. Việc người dùng sử dụng trang web này ngụ ý rằng hoàn toàn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được đề cập.

FXStreet áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu theo các điều khoản trong Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu u và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc tự do chuyển dữ liệu đó mà không được xác định trong các Quy định, Luật hữu cơ 3/2018 ngày 5 tháng 12 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền về kỹ thuật số, Nghị định Hoàng gia 1720/2007 ngày 21 tháng 12 phê duyệt Quy định thực hiện Luật Cơ bản về Bảo vệ dữ liệu và Luật 34/2002 ngày 11 tháng 7 về Dịch vụ của Mạng xã hội thông tin và thương mại điện tử.

Dữ liệu cá nhân của mỗi người dùng cần thiết để quản lý và duy trì một số dịch vụ được cung cấp được thu thập và xử lý thông qua các mẫu đăng ký trên trang web này hoặc bằng cách gửi email, ngoài các dịch vụ khác có thể được FXStreet cung cấp, và quá trình xử lý đó được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư này.

FXStreet cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật máy tính được cung cấp trong các quy định nói trên, với mục đích ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng trái phép dữ liệu, thao tác, làm hỏng hoặc làm mất dữ liệu.

2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu được cung cấp khi bạn tạo hoặc sửa đổi tài khoản của mình, đăng ký sử dụng Trang web của chúng tôi, mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua nền tảng của chúng tôi, yêu cầu thông tin, liên lạc với dịch vụ khách hàng hoặc liên lạc với chúng tôi nói chung. Những thông tin này có thể bao gồm, trong số những thông tin khác:

 • tên
 • địa chỉ
 • giới tính
 • độ tuổi
 • địa chỉ email
 • số điện thoại
 • thông tin tài chính và thống kê
 • dữ liệu từ tài liệu nhận dạng hoặc hộ chiếu của bạn

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Với tư cách là bên chịu trách nhiệm xử lý, FXStreet cam kết lưu trữ và quản lý dữ liệu cá nhân và thông tin được thu thập thông qua trang web này với tính bảo mật phù hợp miễn là vẫn tiếp tục mối quan hệ công việc và bên quan tâm không yêu cầu xóa dữ liệu đó và tuân theo các khoảng thời gian được chỉ ra bên dưới:

 • Dữ liệu để quản lý mối quan hệ với người dùng và thanh toán cũng như thu phí dịch vụ sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng. Sau khi mối quan hệ này kết thúc, nếu có, dữ liệu có thể được lưu giữ trong thời gian theo yêu cầu của luật hiện hành và cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hợp đồng.
 • Dữ liệu để quản lý các câu hỏi và yêu cầu sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để trả lời các câu hỏi và sau khi các câu hỏi được giải đáp, trong khoảng thời gian tối đa là một năm.
 • Dữ liệu liên quan đến nhận xét về sản phẩm của chúng tôi sẽ được lưu giữ trong thời gian hiệu lực và quảng cáo của sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng đề cập đến trừ khi bạn muốn xóa chúng bất cứ lúc nào.
 • Dữ liệu để gửi thông tin liên lạc thương mại và tạo hồ sơ thương mại cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ được lưu giữ vô thời hạn cho đến khi, nếu có thể, bạn muốn xóa chúng.
 • Dữ liệu Sơ yếu lý lịch cho các quy trình tuyển chọn sẽ được lưu giữ trong một năm.
 • Bất kể những điều đã nói ở trên, bộ phận kiểm soát dữ liệu có thể giữ, chặn dữ liệu hợp lệ để thực hiện các trách nhiệm hành chính hoặc quyền tài phán có thể có trong các khoảng thời gian theo yêu cầu của các quy định hiện hành.

Tương tự như vậy, FXStreet có thể tiến hành sau khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu tối đa để ẩn danh và nhóm dữ liệu cho các phân tích thống kê và lập hồ sơ tiếp theo. Những phân tích này sẽ không cho phép xác định lại các đối tượng bị ảnh hưởng.

4. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Các quy trình vận hành, quản lý và kỹ thuật, dù được thực hiện theo cách tự động hay không tự động, cho phép thu thập, lưu trữ, sửa đổi, chuyển giao và các hành động khác đối với dữ liệu cá nhân đều được coi là quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Tại FXStreet, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ do nền tảng này cung cấp, bao gồm những dịch vụ sau:

Cung cấp dịch vụ: Dữ liệu của người dùng đã đăng ký sẽ được xử lý để cung cấp dịch vụ, nhận thanh toán, xuất hóa đơn, cũng như tải và gửi tài liệu có thể cần thiết và để xác minh đăng ký dịch vụ. Tương tự như vậy, dữ liệu đó có thể bị ảnh hưởng bởi các chức năng kiểm toán nội bộ của dịch vụ.

Lập hồ sơ: Dữ liệu do người dùng cung cấp, cũng như hành động của họ trên nền tảng, có khả năng được dùng để tạo hồ sơ mà FXStreet có thể sử dụng để cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa.

Liên hệ với người dùng và/hoặc bộ phận hỗ trợ: Dữ liệu người dùng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và giải quyết các sự cố được báo cáo. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật có thể đòi hỏi phải truy cập dữ liệu khác liên quan đến người dùng thông báo, tùy thuộc vào tính chất của sự cố.

Gửi thông tin thương mại và khuyến mại: Dữ liệu người dùng có thể được sử dụng để thông báo các chức năng mới được tích hợp vào hệ thống, cũng như thông tin thương mại về các dịch vụ do FXStreet cung cấp, bao gồm giảm giá và các ưu đãi khác.

Kiểm tra bảo mật: Dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ của FXStreet có thể được phân tích nội bộ để phát hiện hành vi gian lận và vi phạm Điều khoản và Điều kiện của dịch vụ, cũng như để thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của pháp luật.

Thống kê: Hồ sơ sử dụng có thể được FXStreet phân tích nhằm nghiên cứu hành vi và sở thích, với mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng và các dịch vụ của chúng tôi.

Tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba: FXStreet có thể xử lý dữ liệu từ người dùng của mình để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng được tích hợp với dịch vụ, chẳng hạn như gửi dữ liệu tự động và/hoặc trực tiếp được tích hợp vào nền tảng tới các ứng dụng của bên thứ ba.

Các mục đích khác: Việc FXStreet sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích khác với những mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này sẽ yêu cầu thông báo cho người dùng và, nếu có, phải có được sự đồng ý của người dùng.

Tuyển chọn: Đánh giá và quản lý, khi thích hợp, Sơ yếu lý lịch cho các quy trình tuyển chọn phù hợp với hồ sơ chuyên môn của bạn và thực hiện các hành động cần thiết để tuyển chọn và tuyển dụng nhân sự.

Tương tự như vậy, dữ liệu nói trên sẽ được xử lý để ẩn danh và tạo nhóm tiếp theo nhằm mục đích phân tích thống kê các xu hướng và lập hồ sơ các nhóm để cải thiện các dịch vụ do FXStreet cung cấp.

Phải điền tất cả các trường trong mẫu để FXStreet thực hiện các mục đích nêu trên. Trong trường hợp các trường trong mẫu không yêu cầu phải điền, thì sẽ được ghi rõ ràng.

Người dùng có thể phản đối việc gửi thông tin liên lạc thương mại bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến địa chỉ được chỉ định ở trên hoặc thông qua phần tương ứng trong hồ sơ người dùng của nền tảng do FXStreet cung cấp.

Ngoài các biện pháp xử lý cụ thể theo dịch vụ mà bạn yêu cầu, FXStreet có thể lưu trữ địa chỉ IP thiết bị của người dùng, vì lý do kỹ thuật và bảo mật, và dựa trên lợi ích hợp pháp là bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của dịch vụ.

5. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Việc xử lý dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp là dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây để hợp pháp hóa dữ liệu đó:

 • Khi hoàn thành các mẫu trên Web, tham gia vào quy trình lựa chọn hay khi gửi email hoặc bất kỳ dạng yêu cầu thông tin nào khác được gửi tới FXStreet, bên quan tâm hoàn toàn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Tương tự như vậy, đối với việc cung cấp dịch vụ được nêu trong phần trước, FXStreet sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng đăng ký dịch vụ.
 • Tương tự như vậy, dữ liệu của bạn có thể được sử dụng dựa trên lợi ích hợp pháp trong việc quảng bá dịch vụ cũng như phổ biến thương hiệu của chúng tôi thông qua các hoạt động tiếp thị, với điều kiện là lợi ích đó không phải là ưu tiên hàng đầu so với các thẩm quyền và quyền tự do cơ bản yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Khi người dùng tham gia các nhóm Telegram do FXStreet quản lý, bên quan tâm hoàn toàn chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ, kể cả việc sử dụng các dữ liệu đó cho các hoạt động tiếp thị,
  trong trường hợp này, hạn chế nhận các ấn phẩm được thực hiện trong kênh họ đã tham gia, mà không được sử dụng riêng lẻ để cá nhân hóa quảng cáo đã nhận hoặc sử dụng tin nhắn riêng để gửi nội dung đó mà không ảnh hưởng đến việc xác định các dịch vụ của bên thứ ba được quảng cáo.
 • Sự chấp thuận này sẽ được hiểu là miễn phí, cụ thể, có hiểu biết và rõ ràng vì sau khi đọc Chính sách quyền riêng tư này, người dùng được thông báo và nếu họ chấp thuận, có thể nhận thông báo qua tuyên bố hoặc hành động khẳng định rõ ràng, chẳng hạn như đánh dấu ô chọn được cung cấp cho mục đích này hoặc tham gia các nhóm trong các ứng dụng nhắn tin nhanh từ ứng dụng khách được cài đặt trên thiết bị đã chọn của họ.
 • Trong mọi trường hợp, FXStreet sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của các bên quan tâm cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã đề cập ở trên và cam kết giữ bí mật nghề nghiệp phù hợp và thiết lập các biện pháp kỹ thuật cũng như tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin do người dùng cung cấp.

6. CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, FXStreet sẽ áp dụng các nguyên tắc sau, tuân thủ các yêu cầu của quy định bảo vệ dữ liệu mới của Châu u:

 • Nguyên tắc hợp pháp, công bằng và minh bạch: Chúng tôi luôn cần có sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân và thông báo trước một hoặc nhiều mục đích để xử lý dữ liệu với sự minh bạch tuyệt đối.
 • Nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu: Chỉ những dữ liệu thực sự cần thiết cho các mục đích được yêu cầu mới được yêu cầu. Tương tự như vậy, trong trường hợp cần thêm các dữ liệu tùy chọn để có thể cá nhân hóa dịch vụ nhiều hơn, bản chất tùy chọn của các dữ liệu đó sẽ được chỉ định rõ.
 • Nguyên tắc giới hạn thời gian lưu trữ: Dữ liệu sẽ được lưu trữ không quá thời gian cần thiết cho mục đích xử lý.
 • Nguyên tắc toàn vẹn và bảo mật: Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theo cách đảm bảo tính an toàn và bảo mật hợp lý.

7. TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Nói chung, FXStreet sẽ không truyền dữ liệu cá nhân này cho bên thứ ba, trừ khi việc cung cấp dịch vụ yêu cầu mối quan hệ hợp đồng với bên xử lý dữ liệu và việc quản lý cũng như duy trì mối quan hệ giữa người dùng và công ty nói trên là cần thiết, chẳng hạn như các tổ chức tài chính thông qua đó để việc quản lý thanh toán được thực hiện. Điều này sẽ chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để cho phép triển khai hợp đồng gia công, và trong cùng điều kiện và với cùng trách nhiệm mà bên kiểm soát yêu cầu.

Mặt khác, các bên thứ ba có nghĩa vụ pháp lý hoặc theo hợp đồng với FXStreet để cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân này sẽ có quyền truy cập dữ liệu đó, bao gồm, ví dụ: Ombudsman và các Thẩm phán và Tòa án quan tâm đến các thủ tục tố tụng liên quan với các khiếu nại đã nộp, cũng như các Cơ quan hành chính công có thẩm quyền khác, trong các trường hợp được pháp luật quy định và cho các mục đích được xác định trong đó.

8. QUYỀN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Người dùng có thể thực hiện, theo các điều khoản được thiết lập của pháp luật hiện hành, quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu, yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của họ, phản đối dữ liệu đó, yêu cầu chuyển dữ liệu của họ, cũng như thu hồi sự đồng ý đã đưa ra, các quyền được công nhận trong Quy định (EU) nói trên vào bất cứ lúc nào. Người dùng có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với FXStreet theo địa chỉ văn phòng đã đăng ký nêu trên; bằng cách gửi email đến địa chỉ sau [email protected] hoặc đến địa chỉ bưu chính c/Portaferrisa 7 08002 Barcelona, Tây Ban Nha.

Các bên quan tâm có thể truy cập dữ liệu cá nhân của họ, nhận xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến họ có đang được xử lý hay không, cũng như yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu không chính xác hoặc, nếu thích hợp, yêu cầu xóa dữ liệu, trong số các lý do khác, khi dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập.

Đối với một số tình huống, các bên quan tâm có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu của họ, trong trường hợp đó, dữ liệu sẽ chỉ được lưu giữ để thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại có thể phát sinh.

Các bên liên quan cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, FXStreet sẽ ngừng xử lý dữ liệu, ngoại trừ các lý do chính đáng thuyết phục hoặc thực thi hay bảo vệ các khiếu nại có thể có.

Với tư cách là một bên liên quan, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến mình, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy, đồng thời chuyển dữ liệu đến cơ quan kiểm soát dữ liệu khác khi:

 • Việc xử lý dựa trên sự đồng ý.
 • Dữ liệu do bên liên quan cung cấp.
 • Quá trình xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động.
 • Khi thực hiện quyền chuyển dữ liệu của mình, bạn có quyền truyền dữ liệu cá nhân trực tiếp từ đơn vị kiểm soát này sang đơn vị kiểm soát khác, nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

Đối với các phương pháp xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện theo sự đồng ý của bạn trước khi rút lại và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý mà chúng tôi tiếp tục thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý khác.

Để thực hiện hiệu quả các quyền này, người dùng phải chứng minh danh tính của họ bằng cách cung cấp tên và họ của mình, bản sao giấy tờ tùy thân hoặc tài liệu nhận dạng phù hợp chứng minh danh tính của họ, yêu cầu nêu rõ nội dung yêu cầu, địa chỉ nhận thông báo, ngày tháng và chữ ký của người yêu cầu.

Tương tự như vậy, người dùng có thể gửi khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha (cơ quan giám sát có thẩm quyền trong vấn đề này), đặc biệt là nếu họ không hài lòng khi thực hiện các quyền của mình, bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau: C/Jorge Juan, nº 6, 28001 - Madrid, hoặc thông qua trang web: https://www.agpd.es

9. QUYỀN ĐƯỢC LÃNG QUÊN

Khi sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc quên dữ liệu cá nhân của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu xóa hoặc quên dữ liệu theo luật pháp và quy định hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải giữ lại một số dữ liệu nhất định vì lý do pháp lý hoặc quy định.
Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa hoặc lãng quên dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do chúng tôi không thể làm như vậy.

Xin lưu ý rằng quyền được lãng quên không phải là quyền tuyệt đối và có thể bị giới hạn trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: chúng tôi có thể phải giữ lại một số dữ liệu nhất định vì lý do pháp lý hoặc quy định hoặc để thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Ngoài ra, dữ liệu bị xóa hoặc lãng quên có thể không thực hiện được nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được lưu giữ là chính xác và cập nhật. Bạn có quyền yêu cầu sửa chữa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu không chính xác nào.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện cập nhật.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong phần này về quyền được lãng quên.

10. VI PHẠM DỮ LIỆU

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ chống truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng và cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật.

Nếu chúng tôi biết về một hành vi vi phạm dữ liệu làm tổn hại đến tính bảo mật đối với thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để điều tra vi phạm và giảm thiểu mọi tác hại. Điều này có thể bao gồm việc thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng, cập nhật các biện pháp bảo mật của chúng tôi và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào do vi phạm dữ liệu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công của bên thứ ba ác ý hoặc do thiên tai. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn và giảm thiểu mọi vi phạm tiềm ẩn.

Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của mình.

11. CHUYỂN DỮ LIỆU BÊN NGOÀI EU

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi ở bên ngoài Liên minh Châu u (EU) hoặc Khu vực Kinh tế Châu u (EEA), nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể không toàn diện như luật trong EU hoặc EEA. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu là hợp pháp và có các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu u phê duyệt, các quy tắc ràng buộc của công ty hoặc các biện pháp thích hợp khác.

Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân của mình ra bên ngoài EU hoặc EEA, như được mô tả trong điều khoản này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chuyển dữ liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để giải quyết mối lo ngại của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ.