Bảng xếp hạng ngoại hối trực tiếp


Bảng xếp hạng Forex cung cấp hơn 1000 đồ thị theo thời gian thực với lãi suất liên ngân hàng (bao gồm hàng hóa và chỉ số, 22 khung thời gian khác nhau và các công cụ dòng linh hoạt). Nó cũng trình bày một loạt các chỉ số kỹ thuật (trên 70) như Linear Regression, CCI, ADX và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tách biểu đồ và xem toàn bộ màn hình. Tận dụng tối đa biểu đồ của chúng tôi.