Nhóm FXStreet

Nhóm FXStreet

Nhóm phân tích FXStreet FXStreet

Bao gồm một nhóm các nhà báo kinh tế và chuyên gia FX nhóm nội dung FXStreet sản xuất và giám sát các nội dung được xuất bản trên FXStreet. Nó cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn báo chí cho thị trường ngoại hối. Nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm trực tiếp về FX News, nghiên cứu và các báo cáo được ký bởi bất kỳ thành viên nào của nó. Ngoài ra phụ trách các tiêu chuẩn biên tập của trang web, nhóm nghiên cứu đang xem 24/5 thị trường ngoại hối.