BẢN ĐỒ NHIỆT FOREX


Bản đồ nhiệt về tiền tệ cung cấp một biểu diễn đồ họa về sức mạnh tương đối của các loại tiền tệ chính so với các loại tiền tệ khác, tổ chức dữ liệu từ 20 cặp tiền tệ thành kết quả được mã hóa màu do đó tạo ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng về toàn bộ thị trường Forex.


Hầu hết các nhà giao dịch Forex bỏ qua toàn bộ bức tranh về thị trường Forex, chỉ bằng cách nhìn vào một cặp và một khung thời gian. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua GBPUSD dự kiến USD sẽ yếu đi nhưng nếu bạn nhìn vào các cặp khác, bạn có thể thấy rằng USD đang tăng so với các loại tiền tệ khác và việc mua GBPUSD không phải là một lựa chọn tốt. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể thêm Bản đồ nhiệt về tiện tệ vào kho công cụ giao dịch của họ để lọc tín hiệu chiến lược giao dịch, xác nhận phân tích và giao dịch với độ tin cậy cao hơn.