Công cụ thăm dò dự báo về cặp EUR/GBP

Công cụ thăm dò dự báo của FXStreet về cặp EUR/GBP (Euro/Bảng Anh) là một công cụ phân tích tâm lý thị trường. Công cụ cho thấy tâm trạng của các chuyên gia được lựa chọn của chúng tôi trong ngắn hạn và trung hạn và tính toán các xu hướng theo giá lúc 15:00 GMT ngày Thứ Sáu.


Cách đọc biểu đồ thăm dò dự báo

TỔNG QUAN

Biểu đồ này cung cấp thông tin về giá dự báo trung bình và cũng như mức độ gần (hoặc xa nhau) của các con số từ tất cả những người tham gia được khảo sát trong tuần đó. Bong bóng trên biểu đồ càng lớn có nghĩa là càng có nhiều người tham gia nhắm mục tiêu đến một mức giá nhất định trong khoảng thời gian cụ thể đó. Phân phối này cũng cho biết liệu có sự nhất trí (hoặc chênh lệch) giữa những người tham gia hay không.


THIÊN KIẾN

Thiên kiến của mỗi người tham gia được tính toán tự động dựa trên giá đóng cửa của tuần và sự biến động gần đây. Từ những kết quả đó, biểu đồ này tính toán sự phân bổ của giá dự báo tăng, giảm và đi ngang từ tất cả những người tham gia, thông báo về các thái cực tâm lý, cũng như mức độ do dự được phản ánh trong số lượng "đi ngang".


TRUNG BÌNH

Bằng cách hiển thị ba thước đo xu hướng trung tâm (trung bình, trung bình và chế độ), bạn có thể biết liệu dự báo trung bình có bị sai lệch bởi bất kỳ ngoại lệ nào trong số những người tham gia cuộc thăm dò hay không.

GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI

Trong biểu đồ này, giá đóng cửa bị dịch chuyển về phía sau nên nó tương ứng với ngày dự báo giá cho tuần đó. Điều này cho phép so sánh giữa giá dự báo trung bình và giá đóng cửa hiệu quả.


THAY ĐỔI GIÁ

Biểu đồ này theo dõi phần trăm thay đổi giữa giá đóng cửa. Sau đó, các đợt biến động (hoặc độ biến động cực kỳ không đổi) sau đó có thể được so sánh với kết quả điển hình được thể hiện thông qua các mức trung bình.


TRUNG BÌNH MƯỢT MÀ

Thước đo này về cơ bản là trung bình cộng của ba thước đo xu hướng trung tâm (trung bình, trung vị và chế độ). Thước đo làm mịn kết quả thông thường loại bỏ bất kỳ trở ngại nào có thể gây ra bởi các yếu tố ngoại lai.


GIÁ THẤP NHẤT/GIÁ CAO NHẤT

Cùng với giá đóng cửa, biểu đồ này hiển thị giá dự báo tối thiểu và tối đa được thu thập giữa những người tham gia cá nhân. Kết quả là một hành lang giá, thường bao gồm giá đóng cửa hàng tuần từ trên xuống dưới và được coi là thước đo độ biến động.


EUR/GBP

Cặp EUR/GBP cho người giao dịch biết cần bao nhiêu bảng Anh (đồng tiền định giá) để mua một euro (đồng tiền cơ sở). Đây là một trong những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất. Do các nền kinh tế châu Âu và Anh đan xen ồ ạt (một lượng lớn vốn được trao đổi giữa Anh và tất cả các nước châu Âu), nên cặp tiền tệ này này tương đối ổn định trước Brexit. Các sự kiện và tin tức liên quan đến việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có thể sẽ ảnh hưởng đến cặp nàyvà tạo ra các biến động hơn mức bình thường.


TIỀN TỆ

Nhóm này bao gồm các cặp tiền sau: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD and USD/CHF

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ DỮ LIỆU KINH TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN EUR/GBP

Các tổ chức và những cá nhân ảnh hưởng nhất đến các động thái của cặp EUR/GBP là:

  • Ngân hàng Anh, được biết đến là một trong những ngân hàng trung ương hiệu quả nhất trên thế giới. Ngân hang này hoạt động như ngân hàng của chính phủ và người cho vay cuối cùng.
  • Ngân hàng Trung ương châu Âu có mục tiêu chính là duy trì sự ổn định giá cho đồng euro. ECB thiết lập và thực hiện chính sách tiền tệ cho Eurozone (bao gồm cả lãi suất).
  • Thủ tướng của Anh, người đứng đầu chính phủ và là người đứng đầu của Nội các Anh. Thủ tướng Anh chỉ đạo cả hành pháp và lập pháp, và cùng với Nội các chịu trách nhiệm trước quốc vương, trước Quốc hội, với đảng của họ, và cuối cùng là bầu cử, về các chính sách và hành động của chính phủ.