TRẠM BIỂU ĐỒ

So sánh hơn 1000 tài sản (FX, Chỉ số & Hàng hóa) cùng lúc với 4 biểu đồ có thể tùy chỉnh này. Chúng có thể được tách ra và xem kích thước toàn màn hình.


TRẠM BIỂU ĐỒ LÀ GÌ?

Bằng việc cung cấp bốn cửa sổ biểu đồ trên cùng một trang, Trạm biểu đồ của chúng tôi là nơi lý tưởng để giao dịch và quản lý các giao dịch của bạn. Các chức năng và công cụ của các biểu đồ này giống như trên trang Biểu đồ trực tiếp.

CÁCH SỬ DỤNG TRẠM BIỂU ĐỒ

Việc hiển thị bốn biểu đồ của chúng tôi có thể được sử dụng theo hai cách khác nhau:

  • Nhiều tài sản: Hiển thị tối đa 4 tài sản khác nhau trong số 1000 loại tiền tệ, hàng hóa và chỉ số để bạn có thể phân tích và so sánh cách chúng liên quan hoặc chỉ theo dõi các động thái của bốn tài sản mà bạn quan tâm.


  • Nhiều khung thời gian: Có cùng một tài sản trên 4 biểu đồ với khung thời gian khác nhau cho mỗi biểu đồ. Bằng cách này bạn có thể có một cái nhìn đầy đủ hơn và sâu sắc hơn về tài sản. Ví dụ, bạn có thể phát hiện các điểm kỹ thuật thú vị trong một khung thời gian mà bạn có thể kích hoạt trên một điểm khác.

Tiết kiệm thời gian khi đặt cấu hình biểu đồThông qua tùy chọn “Lưu/Tải”, bạn có thể tạo và lưu các cấu hình yêu thích của mình. Bạn cũng có thể sao chép cấu hình từ biểu đồ này sang biểu đồ khác.